Waarde erfdeel:
€:
Relatie erfgenaam tot overledene:

Jaar van overlijden:

Bereken >

Schenking

Schenking op papier

Een manier om te voorkomen dat uw kinderen later veel erfbelasting moeten betalen is om ze bij uw leven al geld te schenken. U kunt eenmalig ruim € 24.000,= per kind belastingvrij weggeven. Jaarlijks mag u zo’n € 5.000,= belastingvrij schenken. Maar dan bent u dat geld wel kwijt.

Wilt u zelf de beschikking houden over uw geld, of zit uw vermogen vast in uw huis? Dan kunt u op papier schenken. U legt dan in een notariële akte vast dat u een bedrag schuldig bent aan uw kind. Uw kind krijgt dat bedrag pas na uw overlijden. Bij uw overlijden wordt deze schuld afgetrokken van uw erfenis. Daardoor betaalt uw kind minder erfbelasting.

De Belastingdienst accepteert dit alleen als u jaarlijks 6% rente aan uw kind betaalt over de schuld en als de schenking is vastgelegd in een notariële akte. Uw kind ontvangt 6% rendement en moet zelf over de vordering 1,2% inkomstenbelasting (Box 3) betalen. U bespaart 1,2% inkomstenbelasting (Box 3) over het op papier geschonken bedrag.

Meewerkende notarissen: