Waarde erfdeel:
€:
Relatie erfgenaam tot overledene:

Jaar van overlijden:

Bereken >

Huwelijkse voorwaarden

Als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, bestaat de erfenis uit het vermogen van de overleden partner. Wanneer de partner met het meeste vermogen het eerst komt te overlijden en die meer dan € 603.600,= nalaat, moet zijn partner daarover erfbelasting betalen. U kunt dat voorkomen door in uw huwelijkse voorwaarden in een ‘verrekenbeding’ vast te leggen dat u bij overlijden afrekent alsof u in gemeenschap van goederen was getrouwd. De erfenis bestaat dan uit de helft van het gezamenlijk vermogen.

Voorbeeld
U bent op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Uw vermogen is € 250.000,= en dat van uw partner € 750.000,=. Regelt u niets, dan betaalt u bij het overlijden van uw partner ruim € 18.200,= erfbelasting. Bij een verrekeningbeding betaalt u niets.

Als u dat wilt, checken wij gratis uw huwelijkse voorwaarden.

Interesse? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Meewerkende notarissen: