Waarde erfdeel:
€:
Relatie erfgenaam tot overledene:

Jaar van overlijden:

Bereken >

Offerte aanvragen

Ja, ik heb interesse om via een testament te besparen op erfbelasting. Stuur mij gratis en vrijblijvend een offerte toe.


Wilt u hieronder aangeven wat uw wensen voor uw testament zijn, of wat voor uw situatie van toepassing is? Meer keuzes zijn mogelijk.


Ik wil laten vastleggen dat mijn kinderen in een aantal situaties hun erfdeel direct kunnen opeisen. [Meer informatie]

Ik wil laten vastleggen dat mijn erfenis niet naar de schoonfamilie van mijn kinderen gaat. [Meer informatie]

Ik heb minderjarige kinderen en wil een voogdijregeling opnemen.
[Meer informatie]

Ik ben op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Wilt u deze gratis checken? [Meer informatie]

Mijn partner en ik hebben meer dan een miljoen Euro vermogen.
[Meer informatie]

Ik wil mijn kinderen een schenking op papier doen. [Meer informatie]


Opmerkingen of vragen:


Wat is uw postcode?
 
Bijvoorbeeld als de langstlevende ouder gaat hertrouwen, wordt opgenomen in een verpleegtehuis of zijn vermogen eerst moet ‘opeten’ voordat hij recht krijgt op een uitkering. Zo voorkomt u dat uw erfenis voor uw kinderen verloren gaat voor zij die kunnen opeisen.
Dat doet zich voor wanneer een van uw kinderen getrouwd is, kinderen heeft en dan komt te overlijden. Het erfdeel van uw overleden kind komt dan toe aan zijn of haar kinderen en niet aan uw schoondochter of zoon.
Bij een voogdijregeling legt u vast wie de voogdij over de kinderen krijgt als een van de ouders overlijdt of beide ouders komen te overlijden. Daarmee voorkomt u dat een rechter een willekeurige voogd aanwijst.
Als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, bestaat de erfenis uit het vermogen van de overleden partner. Wanneer de partner met het meeste vermogen het eerst komt te overlijden en die meer dan een half miljoen Euro nalaat, moet zijn partner daarover successierecht betalen. U kunt dat voorkomen door in uw huwelijkse voorwaarden in een ‘verrekeningsbeding’ vast te leggen dat u bij overlijden afrekent alsof u in gemeenschap van goederen was getrouwd. De erfenis bestaat dan uit de helft van het gezamenlijk vermogen.

Voorbeeld: U bent op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Uw vermogen is 250.000 Euro en dat van uw partner 750.000 Euro. Regelt u niets, dat betaalt u bij het overlijden van uw partner ruim 30.000 Euro successierecht. Bij een verrekeningsgeding betaalt u niets.
Ook dan is het mogelijk om op successierechten te besparen. Via een ‘combinatietestament’ kunt u na het overlijden van uw partner in overleg met uw notaris bepalen hoeveel successierecht u wenst te bepalen.
Wilt u zelf de beschikking houden over uw geld, of zit uw vermogen vast in uw huis? Dan kunt u op papier schenken. U legt dan in een notariële akte vast dat u een bedrag schuldig bent aan uw kind. Uw kind krijgt dat bedrag pas na uw overlijden. Bij uw overlijden wordt deze schuld afgetrokken van uw erfenis. Daardoor betaalt uw kind minder successierecht.

Meewerkende notarissen: